Ekonomi som arbetsplats

Två glada tjejer i förgrunden och i bakgrunden två tjejer och en kille.
Inom område ekonomi arbetar vi med ekonomistyrning och redovisning. Vi samlar till exempel en stor del av Region Jönköpings läns redovisningskompetens. Vi arbetar också med fakturahantering. De flesta av oss finns i Jönköping men vi har också medarbetare i Eksjö och Värnamo. Foto: Ulf Lindberg

Område ekonomi arbetar med ett brett spektrum av uppgifter inom ekonomiadministration - inte minst att ansvara för Region Jönköpings läns fakturahantering.

Här finns ekonomi

Ekonomi är ett område, inom Verksamhetsstöd och service, som är uppdelat på tre enheter:

  • Enhet för ekonomistyrning som ansvarar för att ge stöd i ekonomifrågor till chefer främst inom Verksamhetsstöd och service. I enhetens uppgifter ingår budget, uppföljning, internprissättning och kalkylering samt konsultativt stöd i ekonomiska frågor. Vi är tre medarbetare som finns i Jönköping men verkar över hela länet.
  • Redovisningsenheten som sköter ekonomiadministrationen åt de flesta verksamhetsområden inom Region Jönköpings län. I enhetens uppgifter ingår redovisning, bokslut, bank och kassaredovisning, kundfakturering och bevakning av fordringar. Vi har även uppdraget att ta hand om patienternas frågor och funderingar kring fakturor, frikort och avgifter. Vi är 23 medarbetare som finns i Eksjö, Jönköping och Värnamo.
  •  Fakturaenheten som ansvarar för att hantera regionens samtliga leverantörsfakturor. Det innebär att ta emot, scanna och kontera fakturor samt att ge stöd och support till attestanter i frågor som rör fakturahanteringen. Vi är åtta medarbetare som finns i Jönköping.

Kompetens vi söker

Vi annonserar när behov uppstår.

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss finns ett brett spektrum av uppgifter inom ekonomiadministration. Vi samlar en stor del av Region Jönköpings läns redovisningskompetens. Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott i uppbyggnaden av vår organisation och vårt tjänsteutbud.

Så här arbetar vi

Ekonomi arbetar på uppdrag av våra kunder - Region Jönköpings läns verksamheter. 

Så utvecklar vi oss

Inom redovisningsområdet arbetar vi med verksamhetsutveckling utifrån de uppdrag som ges av regionledningen.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats