Arbetsplatser

Ekonomi som arbetsplats

Tre glada tjejer sitter vid ett konferensbord. Texten "Tillsammans löser vi allt!" är inlagd i bilden.
Inom område ekonomi arbetar vi med ekonomistyrning och redovisning. Vi samlar till exempel en stor del av Region Jönköpings läns redovisningskompetens. Vi arbetar också med fakturahantering. De flesta av oss finns i Jönköping men vi har också medarbetare i Eksjö och Värnamo. Foto: Ulf Lindberg

Vi inom område ekonomi älskar att djupdyka i siffror, lägga prognoser, planera för framtiden och serva våra kunder – både internt och externt – varje dag. Vi har en arbetsplatskultur som uppmuntrartill att ifrågasätta och att kontinuerligtutveckla arbete och ekonomisystem. Vi är ett härligt gäng som är varandras arbetsmiljö – vi stöttar varandra och har ett tätt samarbete där man både tar och får stöd avsina kollegor.

Vårt uppdrag

 • Vi är ett stöd i ekonomi- och verksamhetsstyrning
  för Verksamhetsstöd och service samt Regionledningskontoret.
 • Vi är redovisningsansvariga för de flesta av Region Jönköpings läns verksamhetsområden.
 • Vi ansvarar för leverantörsfakturor samt för intern- och externfakturering.

Medarbetare och organisation

 • Ekonomi är ett område, inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 40-talet medarbetare.
 • Vi är ekonomiadministratörer, ekonomer, controllers och chefer.
 • Vi finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo och är uppdelade i tre enheter:

  Enhet för ekonomistyrning som ansvarar för att ge stöd i ekonomifrågor till chefer främst inom Verksamhetsstöd och service. I enhetens uppgifter ingår budget, uppföljning, internprissättning och kalkylering samt konsultativt stöd i ekonomiska frågor.

  Redovisningsenheten som sköter ekonomiadministrationen åt de flesta verksamhetsområden inom Region Jönköpings län. I enhetens uppgifter ingår redovisning, bokslut, bank och kassaredovisning, kundfakturering och bevakning av fordringar. Vi har även uppdraget att ta hand om patienternas frågor och funderingar kring fakturor, frikort och avgifter. 

  Fakturaenheten som ansvarar för att hantera regionens samtliga leverantörsfakturor. Det innebär att ta emot, scanna och kontera fakturor samt att ge stöd och support till attestanter i frågor som rör fakturahanteringen. 

Kompetens vi söker

Vi annonserar när behov uppstår.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi leder genom tillit.
 • Vi lyfter varandra.
 • Vi genomför workshops om samarbete för en ökad teamkänsla.
 • Vi arbetar med involvering i rekryteringsprocessen.
 • Vi har omfördelat våra ansvarsområden för att nå ökad arbetsglädje och större variation i arbetsuppgifter.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi är behjälpliga vid fakturafrågor.
 • Vi håller hårt på deadlines och tidsplaner.
 • Vi genomför kundundersökningar för att mäta kundnöjdhet.
 • Vi har omfördelat våra ansvarsområden för minskad sårbarhet.
 • Vi fokuserar på funktion istället för på person vilket leder till minskad sårbarhet och bättre svarstider.

Det här är vi stolta över

 • Vi jobbar ständigt med att anpassa oss till samhällets utveckling – bland annat
  genom robotisering och AI (artificiell intelligens).
 • Vi rensar i ekonomistrukturen och gör nytt
  kring ekonomimodellen så att styrning och uppföljning blir enklare i samband med byte av databas för Raindance – Clean Break.
 • Vi jobbar aktivt med att försöka höja antalet E-fakturor. Det gör det enklare för kunden och sparar miljön genom färre pappersfakturor.

Det här gör vi under ett år

 • Vi hanterar runt 40 läkemedelsprövningar.
 • Vi hanterar 320 000 leverantörsfakturor till ett
  värde av 9,4 miljarder kronor.
 • Vi hanterar 800 000 kundfakturor till ett värde
  av 1,6 miljarder kronor.
 • Vi hanterar 14 600 internfakturor per kundnummer.
 • Vi tar fram budget och uppföljning till nästan 50 resultatenheter som omfattar över 700 ansvar.
 • Vi gör lagerredovisning för tre lager.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats