Politik, möten och handlingar

Granskningar 2019

Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising 2019"(pdf-fil 134 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2019"(pdf-fil 180 KB)

Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser 

Revisionsrapport "Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser" (pdf-fil 490 KB)

Missiv till "Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser" (pdf-fil 195 KB)

Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården

Revisionsrapport "Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården"(pdf-fil 693 KB)

Missiv till "Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården"(pdf-fil 297 KB)

Regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag

Revisionsrapport "Regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag"(pdf-fil 233 KB)

Missiv till "Regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag"(pdf-fil 195 KB)

Granskning av budget- och planeringsprocessen

Revisionsrapport "Granskning av budget- och planeringsprocessen"(pdf-fil 564 KB)

Missiv till "Granskning av budget- och planeringsprocessen"(pdf-fil 234 KB)

 

Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda"(pdf-fil 404 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda"(pdf-fil 234 KB)

Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård

Revisionsrapport "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård"(pdf-fil 352 KB)

Missiv till "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård"(pdf-fil 233 KB)

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Revisionsrapport "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter" (pdf-fil 1541 KB)

Missiv till "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter"(pdf-fil 410 KB)

Granskning av patientens rätt 

Revisionsrapport "Granskning av patientens rätt"(pdf-fil 301 KB)

Missiv till "Granskning av patientens rätt" (pdf-fil 407 KB)

Granskning av delårsrapport 2019:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-fil 259 KB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-fil 39 KB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-fil 20 KB)

Granskning av avvikelsehanetering

Revisionsrapport "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-fil 573 KB)

Missiv till "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-fil 408 KB)

Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård

Revisionsrapport "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-fil 337 KB)

Missiv till "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-fil 407 KB)

Granskning av tillgänglighet inom tandvården

Revisionsrapport "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-fil 701 KB)

Missiv till "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-fil 523 KB)