Granskningar 2019

Granskning av budget- och planeringsprocessen

Revisionsrapport "Granskning av budget- och planeringsprocessen"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av budget- och planeringsprocessen"(pdf-dokument)

 

Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda"(pdf-dokument)

Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård

Revisionsrapport "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård"(pdf-dokument)

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Revisionsrapport "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter"(pdf-dokument)

Granskning av patientens rätt 

Revisionsrapport "Granskning av patientens rätt"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av patientens rätt" (pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2019:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Granskning av avvikelsehanetering

Revisionsrapport "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-dokument)

Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård

Revisionsrapport "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-dokument)

Granskning av tillgänglighet inom tandvården

Revisionsrapport "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-dokument)