Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 5 februari 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Protokoll regionfullmäktige 201890205(pdf-fil 353 KB)

Protokoll regionfullmäktige bilagor(pdf-fil 9263 KB)

 

Kungörelse 5 februari(pdf-fil 32 KB)

Pm(pdf-fil 81 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 19 februari kl 15.30 på Regionens hus
  5. Handlingar till dagens sammanträde(pdf-fil 26561 KB)

Anmälningsärenden

Anmalningsarenden regionfullmäktige 20190205(pdf-fil 161 KB)

Valärenden

Valärenden RF 2019-02-05(pdf-fil 26 KB)