Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 13 april 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 917 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 7367 KB)

Kungörelse(pdf-fil 20 KB)

PM(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 27 april kl 15.30 på Regionens hus

 Kungörelse samt handlingar(pdf-fil 32148 KB)