Kultur

Barn och unga

Två tjejer som fixar med en filmkamera
Film- och regiutbildning för ungdomar på Sörängens folkhögskola i Nässjö. Foto: Johan W Avby

Att kunna tolka och läsa film är inte bara en av de viktigaste färdigheterna en medborgare i vårt demokratiska samhälle behöver, upplevelsen kan också vara ett effektivt verktyg att främja lärande- och nå kursmål i skolan. När barn- och unga analyserar film eller gör egen, kan de hitta sin identitet, utveckla sitt språk och sin förståelse för andra människor.

Region Jönköpings län kan stötta och hjälpa olika aktörer som förvaltningar, skolor, kulturskolor, fritidsgårdar, studieförbund, samfund och biografer som vill starta eller utveckla filmpedagogisk verksamhet. Det kan handla om skolbio, lovbio, workshops, kurser, projekt, filmsamtal och fortbildning för personal.

Vi kan bistå med kunskap, kontakter och vara bollplank vid bidragsansökningar. Vi kan också ge tips på aktuella filmer för målgruppen, hjälpa till med pedagogiskt material eller bidra med kunskap kring distributörer och rättigheter för just din verksamhet. Vi är med och arrangerar fortbildningar och konferenser riktade mot skola, kulturskola och fritidsverksamhet.

Seminariedag 18 april: skolbio, filmkunnighet och filmpedagogik

Region Jönköpings län arrangerar tillsammans med Värnamo Filmhistoriska festival en seminariedag den 18 april på Gummifabriken i Värnamo. Programmet riktar sig till dig som arbetar med barn och unga och är intresserad av skolbio och filmskapande som redskap.

Läs mer och anmäl dig här.

Filmpedagutbildning 17-19 juni

Vill du skapa film med barn och unga? Välkommen till en tre dagars grundkurs i filmpedagogik. Kursen täcker grunderna i filmskapande – bildberättande, manus, ljud och redigering – och ger pedagogiska verktyg för att lära ut och stötta unga i deras filmskapande. Kursen riktar sig till dig som vill kunna skapa film med barn och unga – kanske arbetar du som pedagog, fritidspedagog, kulturskolepedagog, förskollärare eller liknande.

Läs mer och anmäl dig här.

Filmkurs för tjejer och icke-binära 14–22 år

Varje år arrangerar Film i Halland en filmkurs på sommaren för tjejer och icke-binära: Tillsammans med andra lär du dig utveckla en filmidé, spela in och redigera film. Erfarna filmare och filmpedagoger går igenom filmhantverkets grunder: regi, skådespeleri, manus, foto, ljus, ljud och redigering. Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i fantastiska filmlokaler på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg. Bor du i Jönköpings län kan du få kostnaden subventionerad. 

Läs mer här och anmäl dig här (Extern länk)

Arrangera feriepraktik inom film

Varje år kan kommuner, föreningar och organisationer ansöka om medel från Region Jönköpings län, för att kunna anställa feriepraktikanter i sin verksamhet eller arrangera ett kulturellt projekt där ungdomar till exempel kan ha filmskapande som sommarjobb.

Läs mer och ansök om medel här.