Kultur

Barn och unga

Två tjejer som fixar med en filmkamera
Film- och regiutbildning för ungdomar på Sörängens folkhögskola i Nässjö. Foto: Johan W Avby

Att kunna tolka och läsa film är inte bara en av de viktigaste färdigheterna en medborgare i vårt demokratiska samhälle behöver, upplevelsen kan också vara ett effektivt verktyg att främja lärande- och nå kursmål i skolan. När barn- och unga analyserar film eller gör egen, kan de hitta sin identitet, utveckla sitt språk och sin förståelse för andra världsmedborgare.

Region Jönköpings Län kan stötta och hjälpa olika aktörer som förvaltningar, skolor, kulturskolor, fritidsgårdar, studieförbund, samfund och biografer som vill starta eller utveckla filmpedagogisk verksamhet. Det kan till exempel handla om skolbio, lovbio, workshops, kurser, projekt, filmsamtal och fortbildning för personal.

Vi kan bistå med kunskaper, kontakter och vara bollplank vid bidragsansökningar. Vi kan också ge tips på aktuella filmer för målgruppen, hjälpa till med pedagogiskt material eller ge kunskap kring distributörer och rättigheter för just din verksamhet. Vi är med och arrangerar fortbildningar och konferenser riktade mot skola, kulturskola och fritidsverksamhet.

Utvecklingsprojekt

Filmsommar

Filmsommar är ett sommarjobb som ger ungdomar boendes i Jönköpings län mellan 15-19 år möjlighet att testa hur det är att jobba med film. Tillsammans med professionella handledare får de utveckla sitt konstnärliga intresse inom film och tid för eget skapande.

Filmsommar är ett samarbete med Kultur för Barn och unga, Region Jönköpings län och ingår i projektet Feriepraktik Kultur.