Projektledare

Regional utveckling

Detta värderar vi högt

Regional utveckling är en del av Region Jönköpings län som ansvarar för att leda och samordna arbetet med länets utveckling och tillväxt inom områden som: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, social sammanhållning, hållbar utveckling, samhällsplanering och tillgänglighet, kompetensförsörjning, attraktivitet och livsmiljöer, innovation och företagande och internationellt samarbete. För att ytterligare vässa arbetet med att nå länets högt ställda mål rekryterar vi nu en projektledare som i samverkan med kollegor och länets aktörer ska säkerställa en långsiktigt hög måluppfyllnad utifrån länets förutsättningar.

Som projektledare initierar, leder och utvecklar du projekt som syftar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Rollen är primärt knuten till kompetensförsörjningsområdet.

Vi söker

Vi söker dig som vill vara med och bidra till Jönköpings läns utveckling och som har erfarenhet av projektledningsarbete. Vi tror att du har erfarenhet av arbete inom utbildning- och kompetensområdet eller inom näringslivet och av att arbeta med utveckling i förhållande till långsiktiga och högt ställda mål. Du arbetar processorienterat och systematiskt med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Rollen innebär inte ett chefsansvar, men den innebär en utmanande ledarroll med stor ansvar varför vi gärna ser att du har chefs- eller ledarerfarenhet såväl som erfarenhet från arbete inom den offentliga sektorn och kunskap om dess förutsättningar.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där uppdraget är att bidra till länets långsiktiga utveckling genom att driva projekt som syftar till att underlätta kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden i länet utifrån den regionala utvecklingsstrategin och Regionens budget i syfte att säkerställa länets långsiktigt hållbara tillväxt och utveckling utifrån länets specifika behov och utgångsläge. Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/

Det här får du arbeta med

Du kommer att initiera, söka, driva och leda länsövergripande projekt och aktivt påverka förutsättningarna för arbetsgivarnas kompetensförsörjning och invånarnas kompetensutveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du också med att leda och driva en hållbar utveckling för Jönköpings län genom att analysera behov och potential, att påverka och utveckla kompetensförsörjningsstrukturer och förutsättningar i länet utifrån identifierade behov, att samordna och utveckla länets samlade insatser inom utbildning och kompetensförsörjningsområdet och att stimulera utvecklingen av en hållbarhetsdriven och jämställd utveckling, forskning och innovation utifrån den regionala utvecklingsstrategin.

För att trivas hos oss

För att trivas hos oss föredrar du att utgå från helheten, du är strategisk, har en hög kapacitet och förmåga att leda andra indirekt i komplexa strukturer. Du har förmågan att utifrån en helhetssyn aktivt verka utifrån regionens värdegrund, verksamhetsidé och de strategier som bidrar till ett arbetssätt som gynnar verksamhetens resultat och kvalitet. Du är driven, har förmåga att arbeta både självständigt och samarbetsorienterat, med integritet och ödmjukhet inför andras förutsättningar och behov. Du är flexibel och har lätt för att ställa om utifrån nya förutsättningar. Som ledare är du trygg, strategisk och tydlig och ditt ledarskap präglas av ett värdegrundsbaserat, kommunikativt, mål- och resultat- samt utvecklingsorienterat ledarskap. Alla människors lika värde och en jämställd regional tillväxt är självklara utgångspunkter för dig. Du bidrar genom din personlighet till trivsel för alla på arbetsplatsen. Då tjänsten innebär många resor förutsätts körkort.

Så här gör du om du är intresserad

Vid frågor är du välkommen att kontakta regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei, tfn 070-082 28 89. Du kan läsa mer om Regional utvecklings arbete på https://utveckling.rjl.se/ samt om tjänsten på www.rjl.se/jobb-och-karriar.
Sista ansökningsdag är den 31 mars. Välkommen med din ansökan.

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som Projektledare Tillbaka till lediga jobb