AT på Höglandssjukhuset Eksjö

Vår målsättning är att erbjuda Dig Sveriges bästa AT! Vi fortsätter vårt arbete för att vara Sveriges bästa AT-ort, och vi vill att just Du ska vara en del i det. Vi strävar hela tiden efter att hålla hög kvalitet i utbildning och ha en välkomnande atmosfär för att tillgodose trygghet och utveckling i läkarrollen.

Vårt sjukhus är i en utvecklingsfas där vi bygger och satsar för framtiden. Verksamheter som OP/IVA, Ortopeden, Barn- och ungdomsmedicin samt personalrestaurangen flyttade in i superfräscha och väl anpassade lokaler 2020. Näst på tur står akutmottagningen för att skapa nya lokaler som dagens behov när det gäller logistik, arbetsmiljö och integritet . Det finns vårdcentraler i Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Vi är drygt 1600 medarbetare varav 240 är läkare.

Ett lagom stort sjukhus

Ibland kan det vara svårt att hitta ett sjukhus som har en balans mellan specialisering och bredd som man söker. Vilken balans som är rätt för dig vet bara du, men på Höglandssjukhuset har många funnit vad de söker.

Våra anställda säger att sjukhuset har en bra kombination mellan högspecialiserad och ”bred” vård. Det gör att du som läkare får se och göra mycket, vilket ger ett gott lärande, utveckling och bra erfarenheter.

Sjukhuset är ändå inte större än att du känner igen de flesta och de känner igen dig. Ett "lagom" stort sjukhus med andra ord.

Så här har vi lagt upp AT-tjänstgöringen

AT-tjänstgöringen inom Höglandets sjukvårdsområde sträcker sig över 21 månader där varje anställning påbörjas med en introduktionsvecka. Tiden fördelar på sex månader medicin inklusive geriatrik, sex månader kirurgi inklusive anestesi, ortopedi och gynekologi, tre månader psykiatri och sex månader primärvård. 

AT-tjänstgöringen inom Höglandetssjukhusets upptagningsområde sträcker sig över 21 månader. 

Tiden är fördelad på:

 • sex månader medicin och geriatrik
 • sex månader kirurgi inklusive anestesi, ortopedi och gynekologi
 • tre månader psykiatri
 • sex månader primärvård.

Du har möjlighet till fyra valfria veckor och du kan välja att lägga två av dem i Rovigo, Italien, eller alla inom vår region. Har du önskemål om att få vara på en speciell vårdcentral försöker vi så långt det går att tillgodose detta i samråd mellan AT-kollegorna.

AT-introduktion

Dagarna under introduktionsveckan har till största del teoretisk information på förmiddagen och praktiska moment på eftermiddagen, såsom scenarioträning och A-HLR. På torsdagen får du klinikspecifik introduktion inför din första placering samt en djupare inblick i deras arbetssätt. Syftet med introduktionen är att: 

 • skapa trygghet
 • ge praktiska akutmedicinska kunskaper så att det blir lättare att arbeta självständigt
 • belysa organisatoriska frågor, till exempel visa hur klinikerna/primärvården samarbetar och hur sjukhuset fungerar i stort.
 • visa att alla arbetar i ett system och att allt hör ihop.

I introduktionsveckan deltar alla verksamheter som AT-läkarna kommer att tjänstgöra i under AT-tiden.

I stora drag är veckan upplagd så här:

Måndag

Personalavdelningen ansvarar för den allmänna introduktionen om till exempel sjukhusets mål, visioner och organisation samt löne- och anställningsvillkor. 

Dagen består av information av olika enheter såsom kuratorsverksamhet och arbetsmiljöenheten.

Kliniker som du inte direkt är placerad på presenterar sig för att ge helhet av sjukvården samt inblick i vilka verksamheter det finns att välja bland vid den valfria veckan.

Tisdag

Under dagen ger AT-chefen tips och råd om arbetet på klinikerna, AT-rådet ger goda råd inför hela AT-utbildningen.

Eftermiddagen består bland annat av scenarioträning ”akuta patienten”. Dagen avslutas med att studierektorsorganisationen presenterar sig och sin verksamhet, en del av det är reflektionsgruppen.

Onsdag

Genomgång av läkemedelsdelen samt Cosmic-utbildning och dikteringsskola. På eftermiddagen blir det tips och råd på akutmottagningen med mera. Utbildning i A-HLR på eftermiddagen. 

Torsdag

Klinikspecifik introduktion inför första placeringen.

Fredag

Praktisk information om strålskydd, genomgång av läkemedelsekonomi blandat med verksamhetsmöten och rundturer på röntgen och sjukhuset. 

Utbildning under AT

Varje vecka hålls utbildning för alla AT-läkare inom Höglandets sjukvårdsområde – både för de som arbetar i slutenvården och för de som arbetar i primärvården.

En fast dag, tid och plats är bokad varje vecka för utbildningen. Ansvaret för undervisningen roterar mellan alla verksamheter inom sjukvårdsområdet för att du på så vis även ska komma i kontakt med sådana verksamheter som du inte kommer att tjänstgöra inom.

Några exempel på rubriker ur förra terminens utbildningsprogram:

 • Malignitet
 • Diabetes i primärvården
 • Ångest
 • Fot
 • Leversvikt
 • Bröstcancer

Dessutom har respektive klinik och primärvårdsområde egen AT-undervisning som varierar i upplägg utifrån de olika verksamheternas arbetssätt.

Handledning under AT

Egna handledare finns på de kliniker och primärvårdsområden där du tjänstgör. Hur handledningen är upplagd är till viss del beroende av hur respektive verksamhet arbetar.

Inom till exempel primärvården innebär handledningen till största delen planerade samtal mellan AT-läkare och handledare, medan handledning inom slutenvården mera handlar om hjälp, stöd och utbildning i det praktiska arbetet.

Våra studierektorer verkar för att handledarskapet ska utvecklas och bli ännu bättre inom respektive klinik och primärvårdsområde. De har tillsammans med AT-chefen också ett övergripande ansvar för att samordna och förbättra utbildningen för AT-läkarna.


Ansökan och urval

Ansökan och personlig intervju ligger till grund för vårt urval. Till detta kommer obligatorisk referenstagning.

Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär, vilket vi tror gynnar såväl som AT-läkarna som vårt sjukvårdsområde. Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer sker löpande efter att ansökningar kommit in.

Antagningsbeslut sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen. Svar från AT-läkarna önskas inom max två dagar.

Vid ansökan använd vår elektroniska ansökningsblankett. Filer går att bifoga. LADOK-utdrag/läkarexamensbevis krävs.

Utländska sökande ska bifoga tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt intyg på goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Socialstyrelsen (Extern länk)

Boende

Det finns ett antal personalbostäder för uthyrning under kortare tid. Möblerad lägenhet för uthyrning högst sex månader. Uthyres under förutsättning att du är anställd inom Region Jönköpings län. För mer information telefon 010-243 40 04, 010-243 40 03 eller mail personalbostader.eksjo@rjl.se

På Eksjös kommuns webbplats finns telefonnummer till de flesta hyresvärdar. Här kan du även anmäla intresse för bostad till olika hyresvärdar.
Hyra bostad - Eksjö kommun (eksjo.se) (Extern länk)