”Kändes som att vinna SM-guld i hygien”

”Kändes som att vinna SM-guld i hygien”

Två kvinnor står på en scen och ler mot kameran. Kvinnan till vänster håller i ett diplom och kvinnan till höger i en vas.
Marie Franzén och Kalista Vincent arbetar på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, en klinik som fått ta emot Svenska hygienpriset. Foto: Karoline Johansson

Marie Franzén och Kalista Vincent, undersköterska respektive teamsjuksköterska, på Rehabiliteringsmedicinska kliniken var överlyckliga över att ha fått ta emot svenska hygienpriset i Örebro. "Det känns jättehärligt, det kändes som att vinna SM-guld i hygien!"

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har fått ta emot svenska hygienpriset för sitt arbete med VRI-onsdagar (VRI betyder vårdrelaterad infektion). Under onsdagen deltog Kalista Vincent och Marie Franzén från kliniken vid prisutdelningen på Vårdhygiendagarna i Örebro. Vid prisutdelningen hölls också en kort presentation av förbättringsarbetet.

- Först kändes det lite overkligt, att vi på Rehabmedicin vann hygienpriset. Och att vi vann tack vare ett ”litet” arbete, som vi satt och bollade idéer kring över en kopp kaffe. Och som blev så uppmärksammat, säger Marie Franzén.

VRI-onsdagar är ett sätt att arbeta mot antibiotikaresistens, där personalen lyfter frågor om vårdrelaterade infektioner. Ett sätt att kunna reflektera och lära sig om tidigare händelser, samt att få chans att belysa och uppmärksamma VRI på kliniken. 

- Det är inget krångligt. Det tar inte mycket tid och all personal på vårdavdelning vet när det är. Vi tror att på enkelhet, där alla kan vara delaktiga, då får man det bästa resultatet, säger Kalista Vincent, som också är verksamhetsutvecklare på kliniken.

- Vi är jätteglada och stolta över priset. För oss är det en stor och oväntad händelse som vi ska fira. VRI onsdagar har varit en del av arbetet med antibiotikasmart klinik, säger Malin Hegen, verksamhetschef på Rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Nomineringen

Det var Smittskydd Vårdhygien som nominerade rehabiliteringsmedicinska kliniken, nedan finns nomineringen:
”Jag vill nominera Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping, för att de infört konceptet VRI-onsdag på sin vårdavdelning. Genom detta koncept har de sett till att rikta fokus på det viktiga området VRI. Varje onsdag efter Gröna Korset går vårdpersonalen igenom vilka fall av VRI man haft under veckan. De reflekterar kring vad man kunde gjort annorlunda för att förhindra att just denna typ av VRI skulle uppstå. De sammanfattar även vad man tar med sig från diskussionen. Allt dokumenteras kortfattat i ett enkelt formulär.

Med en mycket enkel metod, som varken kräver ekonomiska resurser eller förberedelsetid har Rehabiliteringsmedicinska kliniken tagit fram ett arbetssätt som både syftar till ökad patientsäkerhet och minskad antibiotikaanvändning. Detta kloka initiativ förtjänar att belönas med Hygienpriset 2024!”