Ödestugu sockenråd får årets folkhälsopris

Ödestugu sockenråd får årets folkhälsopris

Sofie Rotstedt och Nils-Erik Andersson, ledamot och ordförande i styrelsen för Ödestugu sockenråd, står uppställda och visar upp blommor och diplom för folkhälsopriset.
Sofie Rotstedt och Nils-Erik Andersson, ledamot och ordförande i styrelsen för Ödestugu sockenråd tog emot folkhälsopriset för 2023 och prissumman på 10000 kronor. Foto: Christoffer Hägg

Årets folkhälsopris går till Ödestugu sockenråd för det långsiktiga arbetet med att få bygden att blomma och bli en eftertraktad mötesplats för människor. Sockenrådet har fått många av byns och närområdets invånare att engagera sig, vilket bidrar till intäkter som används till nya investeringar i hembygden.

Region Jönköpings läns folkhälsopris delades ut under regionfullmäktiges sammanträde den 5 december. Nils-Erik Andersson och Sofie Rotstedt, ordförande och ledamot i styrelsen för sockenrådet tog emot priset av Desiré Törnqvist, ordförande i regionfullmäktige. Föreningen får priset bland annat för att aktiviteterna som anordnas engagerar människor över generationsgränser och att mötesplatserna som skapas motverkar ensamhet.

– Det är ett långsiktigt arbete som många har varit delaktiga i under lång tid. Det finns en enorm kraft när människor kommer samman och jobbar mot gemensamma målbilder. Det handlar mycket om att skapa mötesplatser, säger Sofie Rotstedt.

Räddade kvar skolan

Föreningen bildades 1983 i samband med att skolan i byn var nedläggningshotad. Sockenrådets ansträngning gjorde att skolan räddades och under åren har det ideella engagemanget växt.

– Vårt huvudsyfte är att skapa förutsättningar för att det ska finnas skola och förskola. Då behövs det även en sporthall och ett bibliotek. Det skulle kunna vara helt dött i Ödestugu, en plats där folk bor men åker ifrån och jobbar. Tack vare våra aktiviteter så har vi kvar en skola och en levande landsbygd, säger Nils-Erik Andersson.

Populära sommarkvällar

Bland annat anordnar sockenrådet de populära sommarkvällarna i Ödestugu med hjälp av 40 ideellt arbetande personer vid varje tillfälle. I Ödestugu socken, eller skolans upptagningsområde, bor 450 personer men på sommarkvällarna fylls byn med upp till 1500 personer.

Fakta: Motivering till priset

Ödestugu sockenråd har genom ett långsiktigt arbete fått bygden att blomma och bli en eftertraktad mötesplats för invånarna, både i närområdet och längre ifrån. Mycket folk är engagerade i aktiviteterna som ordnas, ofta över generationsgränser. Intäkter från aktiviteter går oavkortat tillbaka till investeringar i bygden. Synergieffekterna är många i användandet av lokaler, uteytor och byggnader. Mötesplatserna som skapats främjar gemenskap och motverkar ensamhet. Som man själv skrivit i motiveringen i ansökan: ”Vi är övertygade om att de satsningar som gjorts här sedan Sockenrådet bildades bidragit till en bättre folkhälsa.”

Fakta: Region Jönköpings läns folkhälsopris

  • Region Jönköpings län delar årligen ut ett folkhälsopris på 10000 kronor. Avsikten är att stödja och uppmuntra förtjänstfullt arbete inom folkhälsoområdet i länet.
  • Priset delas ut till en individ, en organisation eller en kommun i länet som har gjort en långsiktig och viktig insats för att främja folkhälsan inom Jönköpings län.
  • Arbetet ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykologiskt välbefinnande samt en mer jämlik hälsa i befolkningen.
  • Det går att skicka in förslag på vem som ska få folkhälsopriset, eller ansöka om det själv, senast den 1 oktober 2024 till sektion folkhälsa: folkhalsa.sjukvard@rjl.se