Politik, möten och handlingar

Granskningar 2015

Granskning av årsredovisning 2015

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2015"(pdf-fil 791 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2015"(pdf-fil 102 KB)

Svar "Granskning av årsredovisning 2015" (pdf-fil 2559 KB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013"(pdf-fil 508 KB)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013"(pdf-fil 177 KB)

Svar "Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013"(pdf-fil 106 KB)

Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning"(pdf-fil 679 KB)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning"(pdf-fil 87 KB)

Granskning av finansverksamheten

Revisionsrapport "Granskning av finansverksamheten"(pdf-fil 699 KB)

Missiv till "Granskning av finansverksamheten" (pdf-fil 92 KB)

svar "Granskning av finansverksamheten"(pdf-fil 1744 KB)

Granskning av regionens målstyrning

Revisionsrapport "Granskning av regionens målstyrning"(pdf-fil 496 KB)

Missiv till "Granskning av regionens målstyrning"(pdf-fil 90 KB)

Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsens Svar "Granskning av regionens målstyrning" (pdf-fil 3624 KB)

Granskning av leverantörs- och fakturahantering

Revisionsrapport "Granskning av leverantörs- och fakturahantering"(pdf-fil 1204 KB)

Missiv till "Granskning av leverantörs- och fakturahantering"(pdf-fil 99 KB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av leverantörs- och fakturahantering"(pdf-fil 2254 KB)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans"(pdf-fil 717 KB)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans", regionstyrelsen (pdf-fil 119 KB)

Missiv till "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans", nämnden för folkhälsa och sjukvård (pdf-fil 110 KB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans" (pdf-fil 2952 KB)

Delårsrapport 2015

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-fil 620 KB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-fil 32 KB)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-fil 24 KB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av delårsrapport 2015"(pdf-fil 181 KB)

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015

Revisionsrapport "Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015"(pdf-fil 21 KB)

Svar "Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015" (pdf-fil 317 KB)