Politik, möten och handlingar

Granskningar 2016

Årsredovisning 2016

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2016"(pdf-fil 894 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2016"(pdf-fil 99 KB)

Svar till "Granskning av årsredovisning" (pdf-fil 37 KB)

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter

Revisionsrapport till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-fil 501 KB)

Missiv till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-fil 163 KB)

Svar till "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter" (pdf-fil 115 KB)

Granskning av remissprocessen

Revisionsrapport till "Granskning av remissprocessen"(pdf-fil 537 KB)

Missiv till "Granskning av remissprocessen" (pdf-fil 203 KB)

Svar till "Granskning av remissprocessen" (pdf-fil 385 KB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2014

Revisionsrapport till "Uppföljning av granskningar genomförda 2014"(pdf-fil 400 KB)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2014"(pdf-fil 144 KB)

svar "Uppföljning av granskningar genomförda 2014" (pdf-fil 125 KB)

Granskning av delegationsordning

Revisionsrapport till "Granskning av delegationsordning"(pdf-fil 386 KB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Regionstyrelsen(pdf-fil 101 KB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(pdf-fil 101 KB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för folkhälsa och sjukvård (pdf-fil 101 KB)

Missiv till "Granskning av delegationsordning" Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö(pdf-fil 101 KB)

svar " Granskning av delegationsordning" (pdf-fil 2856 KB)

Granskning av akuta vårdprocesser

Revisionsrapport till "Granskning av akuta vårdprocesser"(pdf-fil 742 KB)

Missiv till "Granskning av akuta vårdprocesser"(pdf-fil 113 KB)

svar "Granskning av akuta vårdprocesser" (pdf-fil 2365 KB)

Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning

Revisionsrapport till "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning"(pdf-fil 542 KB)

Missiv till  "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning"(pdf-fil 112 KB)

Svar "Granskning av kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning" (pdf-fil 1898 KB)

Delårsrapport 2016

Revisionsrapport "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-fil 624 KB)

Missiv till "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-fil 32 KB)

Skrivelse till "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-fil 24 KB)

svar "Granskningsrapport av delår 2016"(pdf-fil 1914 KB)

Granskning av diarieföring

Revisionsrapport till "Granskning av diarieföring" (pdf-fil 581 KB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", regionstyrelsen (pdf-fil 100 KB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för folkhälsa och sjukvård(pdf-fil 93 KB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(pdf-fil 94 KB)

Missiv till "Granskning av diarieföring", nämnd för trafik, infrastruktur och miljö(pdf-fil 93 KB)

svar "Granskning av diarieföring" (pdf-fil 288 KB)

Förstudie avtalshantering

Revisionsrapport "Förstudie av avtalshantering" (pdf-fil 566 KB)