Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 5 oktober 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1256 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 4958 KB)

Kungörelse(pdf-fil 25 KB)

PM(pdf-fil 30 KB)

Kungörelse och handlingar(pdf-fil 34375 KB)

Val att göra vid RF 2021-10-05(pdf-fil 14 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 19 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor