Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2021

Regionfullmäktige 2021-11-09-10

Interpellation - Hur fungerar egentligen ambulansverksamheten i länet(pdf-fil 888 KB)
Från: Mikael Ekvall, V
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Interpellationssvar: 

Fråga: Nedläggningen av busslinje 510 Gislaved-Tranemo(pdf-fil 1048 KB)
Från: Mattias Johansson, SD
Till: Ordförande i trafik, infrastruktur och miljö
Frågesvar:

Regionfullmäktige 2021-10-05

Fråga:Hantering av ovaccinerad personal(pdf-fil 138 KB)
Från: Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Frågesvar - Hantering av ovaccinerad personal(pdf-fil 93 KB) 

Interpellation: Interpellation - Vårdval ögon(pdf-fil 2416 KB)
Från: Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar - Vårdval ögon(pdf-fil 95 KB)

Regionfullmäktige 2021-06-22

Interpellation: Nästan var femte remiss avvisas inom vuxenpsykiatrin(pdf-fil 1179 KB)
Från: Samuel Godrén, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 226 KB)

 

Interpellation 1: Vad hände med MR-ambitionen?(pdf-fil 425 KB)
Från: Kristina Nero, V
TIll: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 217 KB)

Regionfullmäktige 2021-04-13

Interpellation 1: Säkra arbetsvillkoren vid Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg(pdf-fil 701 KB)
Från: Mikael Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 100 KB)

Interpellation 2 - Resurser ska gå till den regionala vården och inte till nätläkarbolagen(pdf-fil 773 KB)
Från: Mikael Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 99 KB)

Regionfullmäktige 2021-02-09

Interpellation 1: Framtidens palliativa vård - vad händer med gästhemmen? (pdf-fil 619 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
TIll: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 95 KB)

Interpellation 2: Hur ser framtiden ut för Bårhusverksamheten i länet?(pdf-fil 55 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 115 KB)

Interpellation 3: Ledsagning är en viktig frihetsreform och avgörande för många människor (pdf-fil 593 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 110 KB)