Kultur

Kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som Biblioteksutveckling erbjuder och även anmäla dig till dessa.

2023

3 oktober - 7 november

Kurs: Skapa och berätta med spel och programmering
Tid: kl. 08.30 – 10.00 
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

4 oktober

Arbetsgrupp nationella minoriteter och minoritetsspråk
Tid: kl. 10.15 - 11.15
Plats: Digitalt
Målgrupp:
Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

5 oktober

Samverkan folkbibliotek och socialtjänst, nätverksträff
Tid: kl. 14.00 - 15.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

5 oktober

Nätverksträff tillgänglighet
Tid: kl. 8.30 - 9.45
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

6 oktober

Nätverksträff barns delaktighet och inflytande
Tid: kl. 8.30 – 9.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

10 oktober

Läsfrämjandelyftet med Digiteket
Tid: kl. 9.00 - 16.00
Plats: Jönköping, Fjällstugan
Målgrupp: Bibliotekschefer och övrig personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

11 oktober

Minoritetsdagar och bibliotek
Tid: kl. 8.30 – 9.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

20 oktober

Nätverksträff Språklust
Tid: kl. 9.00 – 13.00
Plats: Elite stora hotellet, Jönköping
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

24-25 oktober

Bibliotekschefsinternat
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

27 oktober

Bibliotek + Wikipedia = sant?
Tid: kl. 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

8 november

Konferens Träffpunkt bibliotekspla­ner
Tid: kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och övrig personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

9 november

Samtal biblioteksplaner
Tid: kl. 8.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och övrig personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

10 november

Vårt ansvar för nationella minoriteters rättigheter
Tid: kl. 09.00 – 16.30
Plats: Jönköping, Kulturhuset Spira, Caféscenen
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län samt övriga tjänstepersoner eller politiker i kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län.

14 november

Föreläsning med Sebastian Lönnlöv kring hbtqi och normkritik på bibliotek
Tid:
kl. 9.30 – 12.00
Plats: Värnamo stadsbibliotek, Gummifabriken – sal: Gislow
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

22 november

Läsfrämjandelyftet
Tid: kl. 8.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

29 november

Nätverksträff digital transformation
Tid: kl. 9.00 - 12.00
Plats: Ryhovs herrgård, Jönköping
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

1 december

Bibliotekschefsmöte
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Plats: Habo bibliotek
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

8 december

Nätverksträff tillgänglighet
Tid: kl. 8.30 - 9.45
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

2024

30 och 31 januari

Inspirationsdag för läsfrämjande
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Plats: Caféscenen, Kulturhuset Spira, Jönköping
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län