Kultur

Kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som Biblioteksutveckling erbjuder och även anmäla dig till dessa.

 

2024

28 februari

Nätverksträff Barns delaktighet och inflytande
Tid: 8.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

29 februari

Nätverksträff med författarbesök - Samverkan folkbibliotek och socialtjänst
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: Digitalt (Zoom)
Målgrupp: Nätverket samverkan folkbibliotek socialtjänst och personal inom familjehemsvård i Jönköpings län

6 mars

Läsfrämjande pågår: Läsfrämjande genom delaktighet - barn
Tid: 9.00 – 11.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

22 mars

Gemensam träff för Kultur- och Bibliotekschefer
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Fjällstugan, Jönköping
Målgrupp: Kulturchefer och Bibliotekschefer i Jönköpings län

26 mars

Samtal inför Banned books week
Tid: 10.00 – 11.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

11 april

Bibliotekschefsmöte
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Värnamo bibliotek
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

18 april

Nätverksträff prioriterade grupper
Tid: 8.30 – 9.45
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

23 maj

Nätverksträff Samverkan folkbibliotek och socialtjänst
Tid: 15.00 – 16.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

28 maj

Studieresa till Borås
Tid: kl. 9.30 – 16.00
Plats: Borås
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

4 juni

Läsfrämjande pågår: Läsfrämjande genom delaktighet - unga
Tid: 9.00 – 11.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

6 september

Bibliotekschefsmöte
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Sävsjö bibliotek
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

5 december

Bibliotekschefsmöte
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Jönköpings stadsbibliotek
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län