Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2022

Regionfullmäktige 2022-06-14

Fråga: Angående vaccinationer för TBE(pdf-fil 694 KB)

Från: Agnetha Lundberg (SD)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Frågesvar(pdf-fil 112 KB)

 

Interpellation: Kapacitets- och personalbrist på IVA Ryhov(pdf-fil 628 KB)

Från: Malin Wengholm (M)

Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 115 KB)

 

Interpellation: Bemanningssituationen vid Höglandssjukhuset(pdf-fil 3159 KB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 131 KB)

 

Regionfullmäktige 2022-04-19

Interpellation: Busshållsplatsen i Bottnaryd(pdf-fil 389 KB)

Från: Samuel Godrén (SD)

Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 154 KB)

 

Interpellation: Akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov behöver få bättre förutsättningar(pdf-fil 1077 KB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 131 KB)

 

Fråga: Angående vaccinationer för ukrainska barn(pdf-fil 362 KB)

Från: Agnetha Lundberg (SD)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Frågesvar(pdf-fil 133 KB)

 

Regionfullmäktige 2022-02-08

Interpellation: Hur smittsäkra är våra sjukresor?(pdf-fil 201 KB)
Från: Bengt-Ove Eriksson (V)
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellationssvar(pdf-fil 125 KB)