Så kontaktar du vården

Ask

Ask

Ask trivs på näringsrika och fuktiga växtplatser. Asken planteras inte så ofta på grund av askskottsjukan, en svampsjukdom som ofta leder till halvdöda träd. På Ryhov finns de planterade runt hus M4,Habiliteringscentrum. Träden kan nå en höjd på 20-25 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Latinskt namn: Fraxinus excelsior

Nummer på kartan: 100

Slingan på Ryhov