Så kontaktar du vården

Hassel

Hassel

Växer bra i södra Sverige på lite mer näringsrik mark. I parken kan besökaren hitta både planterad och självsådda buskar. Hasseln kan nå en höjd på 5-8 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Hassel

Latinskt namn: Corylus avellana

Nummer på kartan: 69

Slingan på Ryhov