Så kontaktar du vården

Hägg

Hägg

Hägg växter i naturen ofta på fuktiga och näringsrika marker. På området finns Hägg planterat norr om herrgården och söder om huvud entrén. De finns även självsådda runt ytterområdet och i Rhododendrondalen . Träden kan nå en höjd på 9-12 meter och är härdig i växtzon 1-7.

Hägg

Latinskt namn: Prunus padus

Nummer på kartan: 222

Slingan på Ryhov