Så kontaktar du vården

Körbärsplommon

Körbärsplommon

Är ofta ett mindre flerstammigt träd som under våren översållad med vita blommor. Under hösten mognar gula eller rödaktiga ätliga frukter. Planterad 2013 vid bullervall mot E4:an. Kan nå en höjd på 7-9 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Körsbärsplommon

Latinskt namn: Prunus cerasifera

Nummer på kartan: 218

Slingan på Ryhov