Så kontaktar du vården

Toona

Toona

Toona härstammar från östra Asien. Bladen är 50-70 cm  långa  och uppbyggda av 10-40 småblad. Nya utslagna blad har en nötaktig smak, vilket är uppskattade i Kina. Toonan kan utveckla stora vita blommor. Trädet kan i Sverige bli 15-20 meter höga och trädet är härdigt i växtzon 1-2. Ett mindre träd är planterat i parken nordöst om hus B5.

Toona

Latinskt namn: Toona sinensis

Nummer på kartan: 310

Slingan på Ryhov