Så kontaktar du vården

Jättethuja

Jättethuja

Jättethuja ’Excelsa’ är en snabbväxande sort med smal konisk krona och genomgående stam. På området har den planterats 2013 längs med Terapivägen i syd östra delen av parken. 2015 planterades ett träd i  ravinen vid norra infarten till området. Kan nå en höjd på 15-20 meter och är härdig i växtzon 1-4.

Jättethuja

Latinskt namn: Thuja plicata ’Excelsa’

Nummer på kartan: 290

Slingan på Ryhov