Så kontaktar du vården

Rödlönn - Red sunset

Rödlönnen (Red Sunset) är planterad öster om tennisplanen. Det är en sort som har en gulröd till purpurröda höstfärger. Rödlönnen är ett vanligt skogsträd i Nordamerika. Härdig i växtzon 1-2.

Rödlönn red sunset

Latinskt namn: Acer rubrum

Nummer på kartan: 21