Så kontaktar du vården

Blodlönn

Blodlönn

Blodlönn är en av de lönnar med mörkast bladverk. Kan vissa år kraftigt angripas av mjöldagg. Finns planterad på parkeringen norr om sjukhuset. Träden når en höjd på 12-15 meter och är härdiga i växtzon 1-3.

 

Latinskt namn: Acer platanoides ’Faasen´s Black’

Nummer på kartan: 18

Slingan på Ryhov