Så kontaktar du vården

Silverpil

Silverpil

Silverpilen är en variant av vitpil med extra silverludna blad. Finns planterad öster om sjukhuset. Träden kan nå en höjd på 15-20 meter och är härdig i växt zon 1-6. 

Silverpil

Latinskt namn: Salix alba ’Sericea’

Nummer på kartan: 260

Slingan på Ryhov