Så kontaktar du vården

Cissuslönn

Ett träd planterades under 2016,  norr om hus A7. lönnen  härstammar från Japan och är härdig i växtzon 1-2.

Latinskt namn: Acer cissifolium

Nummer på kartan: 11

Slingan på Ryhov