Så kontaktar du vården

Paraplyalm

Paraplyalmen är en sort av alm som har ett karakteristiskt växtsätt med flata grenvåningar. Det finns två stycken Paraplyalmar väster om hus B4. Träden kommer troligtvis drabbas av almsjukan inom några år. De är härdiga i växtzon 1-4.

Paraplyalm

Latinskt namn: Ulmus glabra ’Horisontalis’

Nummer på kartan: 323

Slingan på Ryhov