Så kontaktar du vården

Ungersk ek

Ungersk ek

Trädet härstammar från sydosteuropa.  En storvuxen ek som kräver gott om plats. Kan bli upp till 25 meter höga och är härdiga i växtzon 1-3. På Ryhov finns ett träd som planterades 2014 öster om hus D9.

Ungersk ek

Latinskt namn: Querqus frainetto

Nummer på kartan: 245

Slingan på Ryhov