Så kontaktar du vården

Mannaask

Mannaask

Mannaask är ett mindre träd som trivs på soliga platser. Får stora krämvita blommor i juni. År 2015 planterades tre träd i södra delen av parken vid Terapivägen. Träden kan nå en höjd på 10-12 meter och är härdig i växtzon 1-3

Mannaask

Latinskt namn: Fraxinus ornus

Nummer på kartan: 101

Slingan på Ryhov