Så kontaktar du vården

Naverlönn

Naverlönn

Naverlönnen är inhemsk i Sverige och växer vild på några platser i Skåne. Naverlönnssorten Elsrijk är en frisk holländsk selektion från 1950-talet.

Dessa träd är planterade i början av 2000-talet på parkeringen öster om Culturum, hus B4. De flesta av dem mår dåligt. Troligtvis p.g.a. de är planterade i för lite jordvolym. Naverlönnen kan nå en höjd på 8-10 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Naverlönn

Latinskt namn: Acer campestre ’Elsrijk’

Nummer på kartan: 4

Slingan på Ryhov