Så kontaktar du vården

Weymouthtall

Weymouthtall

Härstammar från östra USA och kan i Sverige nå en höjd på 25-30 meter. Kan angripas av svamp sjukdomen filtrost. En fembarrig tall som är härdig i växtzon 1-4. 2015 planterades två träd norr och öster om hus C5.

Latinskt namn: Pinus strobus 

Nummer på kartan: 194

Slingan på Ryhov