Så kontaktar du vården

Kamtjatkabjörk

Kamtjatkabjörk kommer från Nordostasien. Träden får vacker vita stammar med avflagnade bark. Planterad 2013 i Rhododendron dalen öster om hjälpmedelscentralen. Kan nå en höjd på 8-10 meter och är härdig i växtzon 1-4.

Kamtjatkabjörk

Latinskt namn: Betula ermanii ’Blush’

Nummer på kartan: 46

Slingan på Ryhov