Så kontaktar du vården

Benved

Benved

Planterad 2015 längs med Slingan på bullervallen mot E4:an. Benved finns vildväxande i Sverige. En av dess stora kvalitéer är den vackra höstfärgen. Busken kan nå en höjd på 2-3 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Benved

Latinskt namn: Euonymus europaeus ’Evert’ E

Nummer på kartan: 83

Slingan på Ryhov