Så kontaktar du vården

Blå kaskadgran

Blå kaskadgran

Tre träd planterad 2015. Ett norr om herrgården och två  i ravinen vid norra infarten på området. Blå kaskadgran kan nå en höjd på 15-25 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Blå kaskadgran

Latinskt namn: Abies procera Glauca

Nummer på kartan: 3

Slingan på Ryhov