Så kontaktar du vården

Idegran

Idegran

Idegran är en sällsynt vildväxande buske, men det går att hitta den på Omberg. Vanligtvis är det någon av de olika sorterna av Idegran som planteras. På området planterades några idegranar 2015, längs med Slingan mot E4:an. Idegranen kan nå en höjd på 5-7 meter och är härdig i växtzon 1-4. 

Idegran

Latinskt namn: Taxus baccata

Nummer på kartan: 287

Slingan på Ryhov