Så kontaktar du vården

Vårtbjörk

Är ett av Sveriges vanligaste lövträd som växer i hela landet, ända upp till växtzon 8. Har en mycket karakteristisk vit-svart bark. På Ryhov finns både planterade och självsådda träd över hela området. Vårtbjörken kan nå en höjd på 20-25 meter.

Vårtbjörk

Latinskt namn: Betula pendula

Nummer på kartan: 47

Slingan på Ryhov