Så kontaktar du vården

Vitoxel

Vitoxel

Ett av trädens stora kvalitéer är att den får lysande silvervita blad under våren. Finns på området planterad söder om D-husen. Vit oxeln kan nå en höjd på 9-12 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Vitoxel

Latinskt namn: Sorbus aria ’Lutescens’

Nummer på kartan: 275

Slingan på Ryhov