Så kontaktar du vården

Blodplommon

Blodplommon

Rundkronigt mindre träd, med rosa blomning under maj månad. Under 2013 planterades tre stycken i herrgårdsparken, det finns även ett äldre träd mellan försörjningsvägen och sjukhusgatan. Kan nå en höjd på 3-5 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Blodplommon

Latinskt namn: Prunus cerasifera ’Nigra’

Nummer på kartan: 220

Slingan på Ryhov