Så kontaktar du vården

Fläder

Fläder

Fläderns vita blommorna och de svarta bären går att använda för att göra saft. Fläderbuskarna på området är planterad 2013 längs med Slingan mot E4:an. Buskarna kan nå en höjd på 3-5 meter och är härdiga i växtzon 1-4. 

Fläder

Latinskt namn: sambucus nigra

Nummer på kartan: 270

Slingan på Ryhov