Så kontaktar du vården

Körsbärskornell

Körsbärskornell

Blommar tidigt med gula blommor.  Körsbärskornellen får röda ätliga frukter under hösten. Växter som träd öster om Infektions mottagningen (hus H9) . Har även planterats 2015 som solitärbuskar mot bullerplanket som finns vid E4:an.

Kan nå en höjd på 3-6 meter och är härdig i växtzon 1-4.

Körsbärskornell

Latinskt namn: Cornus mas

Nummer på kartan: 65

Slingan på Ryhov