Så kontaktar du vården

Rönn

Rönn

Träden har med sina bär en stor betydelse, som föda, för minder fåglar. Rönnen är ett relativt snabbväxande träd med både vacker blomning och höstfärg. Det finns några rönnar utsprida i parken. Träden kan nå en höjd på 12-15 meter och är härdig i växt zon 1- 8. 

Rönn

Latinskt namn: Sorbus aucuparia

Nummer på kartan: 276

Slingan på Ryhov