Så kontaktar du vården

Bergkörsbär

Bergkörsbär

Träd av arten har stora kvalitéer både under våren, då de är översållade av rosa blommor  och under hösten, med sin vackra höstfärg. Finns planterade på området både som  solitär träd som på bilden (Vid hus M4,Habiliteringscentrum) och som stamträd söder om T-husen. Bergkörsbär kan nå en höjd på 7-9 meter och är härdig i växtzon 1- 5.

Latinskt namn: Prunus sargentii

Nummer på kartan: 223

Slingan på Ryhov