Så kontaktar du vården

Parklind

Parklind

Parklind är den i Sverige mest planterade linden. Parklinden är en hybrid mellan Skogslinden och Bohuslinden.  Kan bli ett stort träd på upp mot 20 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Parklind

Latinskt namn: Tilia x europea

Nummer på kartan: 304

Slingan på Ryhov