Så kontaktar du vården

Hybridmagnolia – Leonard Messel

Kan utvecklas till ett mindre träd med en höjd på 4-6 meter och är härdig i växtzon 1-3. Blommar på barkvist under våren med rosa blommor. Finns på Ryhov  planterad (2013) söder om T-husen.

Latinskt namn: Magnolia x loebneri ’Leonard Messel’

Nummer på kartan: 144

Slingan på Ryhov