Så kontaktar du vården

Cembratall

Cembratall

En långsamt växande tall som kommer från central Europa. Äldre träd får kottar med ätliga nötter. Planterad 2013 öster om hus D9. Finns även ett äldre träd norr om hus B2. Träden kan nå en höjd av 15-20 meter och är härdig i växtzon 1- 5.

Cembratall

Latinskt namn: Pinus cembra

Nummer på kartan: 190

Slingan på Ryhov