Så kontaktar du vården

Serbisk gran

Serbisk gran

En smalvuxen gran med grenar som är svagt uppböjda.

Finns ett större träd på  en av innergårdarna på sjukhuset, samt en rad som planterad 2015 uppe på bullervallen mot E4:an. Kan nå en höjd på 15-20 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Serbisk gran

Latinskt namn: Picea omorika

Nummer på kartan: 184

Slingan på Ryhov