Så kontaktar du vården

Sykomorlönn

Sykomorlönn

Sykomorlönn (tysklönn) är en snabbvuxen lönn, som lätt kan bli invasiv då den sprider sig rikligt med frö. Sykomorlönnen har mer grovflikiga blad än vad skogslönnen har. Det finns självsådda mindre träd i tallskogen på den sydöstra delen av området, samt öster om personalparkeringen vid hus D9. Träden kan nå en höjd på 15-20 meter och är härdig i växtzon 1-4.

Latinskt namn: Acer psudoplatanus

Nummer på kartan: 19

Slingan på Ryhov