Så kontaktar du vården

Storbladig storax

Trädet har sin utbredning i östra Asien. Den storbladiga storax kan få stora blad är upp till 15 cm breda. Blommar med  vackra vita blommor. Kan nå en höjd på 15 meter och är härdig i växtzon 1-3.  Finns ett mindre träd planterat 2015 i parken nordväst om hus B5.

Latinskt namn: Stryax obassia

Nummer på kartan: 285

Slingan på Ryhov