Bok

Bok

Bok är ett storväxt träd med många fina kvalitéer som kan nå en höjd på 20-25 meter. På Ryhov finns ett vackert träd norr om sjukhuset. Träden är härdig i växt zon 1- 4.

Latinskt namn: Fagus sylvatica

Nummer på kartan: 90

Slingan på Ryhov