Så kontaktar du vården

Slöjgran

Slöjgran

Slöjgran är en annorlunda gran med hängande smågrenar. Utvecklas till vackra solitärträd. I herrgårdsparken planterad 5 stycken under 2013 och 2015  planterades 3 stycken i den nordvästra del av parken. Kan nå en höjd på 7-9 meter och är härdiga i växtzon 1-3. 

Slöjgran

Latinskt namn: Picea breweriana

Nummer på kartan: 181