Så kontaktar du vården

Makedonisk tall

Härstammar från sydöstra Europa. Tallen kan i Sverige nå en höjd på 25 meter och är härdig i växtzon 1-5. Under 2015 planterades två stycken träd. Ett vid Slingan väster om tvätthallen och ett söder om T-husen.

Makedonisk tall

Latinskt namn: Pinus peuse

Nummer på kartan: 193

Slingan på Ryhov